Resolucions judicials

D’acord amb l’ítem 2.1.8. de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre les resolucions administratives i judicials rellevants la informació a publicar és la següent:

Les resolucions administratives i judidicials rellevants i en les quals l’ens sigui part processal, així com les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la LTC, amb l’adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Los comentarios están cerrados.