Revetlles amb precaució

Amb l’arribada de l’estiu a Catalunya se celebren diverses festes populars i tradicionals on s’utilitza material que precisa un tractament sensible com les revetlles. En aquestes festes es juga i es festeja amb material pirotècnic i l’encesa de fogueres.

Per aquest motiu, i de la mà del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, t’oferim consells de protecció civil que volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

Consells per a petards

Consell per a fogueres

Consells per a correfocs

Consells per a revetlles segures

ALTRES NOTICIES

  • Ja tenim aquí el programa de la Festa Major 2017!
  • BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 73 Miércoles 18 de marzo de 2020 Sec. I. Pág. 25853 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 3824 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • DIPSALUT otorga una subvenció a l'Ajuntament

Comments are closed.