S’obren les inscripcions al casal municipal d’estiu de Riells i Viabrea

A partir d’avui, 5 de maig fins al 5 de juny podeu realitzar la inscripció al casal municipal d’estiu de Riells i Viabrea. 
El Casal d’estiu municipal neix amb la finalitat de garantir una opció de lleure de qualitat per als infants i joves de Riells i Viabrea durant el període de vacances.
Les activitats giren al voltant de 4 objectius pedagògics:
> Fomentar l’activitat física dels infants i joves
> Impulsar una metodologia pedagògica basada en l’educació en valors
> Potenciar l’autonomia i la participació dels infants i joves
> Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn natural, social i cultural proper

Informació sobre inscripcions al casal municipal d’estiu de Riells i Viabrea

1. Hi han dues opcions per realitzar la inscripció :

 1. Telemàticament: En aquest enllaç. El pagament es podrà realitzar per transferència al número: 
  ES75 2100 4570 27 0200000199.
  Es tracta d’una instància genèrica, on haureu d’especificar les vostres dades i l’objectiu d’aquesta sol·licitud
  (realitzar la inscripció al casal d’estiu) i annexar els documents següents:
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Fotocòpia carnet de vacunes
 • Fotocòpia DNI (mare/pare/tutor)
 • Fotocòpia DNI de l’infant o jove que participa a l’activitat
 • Volant d’empadronament
 • Carnet família nombrosa (si escau)
 1. Presencialment al Centre Cultural.
  Haureu de portar els documents especificats en l’apartat anterior i se us facilitarà la sol·licitud impresa.
  El pagament es farà amb targeta, no s’accepten diners en metàl·lic.

2. Formularis d’inscripció

inscripció NO EMPADRONATS

inscripció EMPADRONATS

3. Aspectes importants

Enguany les famílies haureu d’omplir de nou la declaració responsable per garantir les mesures de seguretat i higiene. És obligatori omplir-la en el moment de la inscripció. En el cas que ho heu telemàticament trobareu un PDF a continuació, que també heu d’annexar a la tramesa genèrica.

ANNEX 1 Declaracio-responsable-per-a-les-families-en-relacio-amb-la-Covid-19 (2)

Així com, per a les persones que no aportin el carnet de vacunes vigent en la documentació annexada a la inscripció, hauran d’omplir el següent document que eximeix de responsabilitats a l’entitat en el cas, que el fet de que el o la participant no estigui presumptament vacunat/a pugui derivar en algun problema de salut durant l’activitat.

ANNEX 2 Declaració-responsable-vacunació_Riells (1)

4. Consulta el fulletó informatiu

Comments are closed.