Subvenció de la Diputació de girona per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques excepcionals

Per decret de la Diputació de Girona del dia 18 de juliol d’enguany, es va resoldre atorgar a l’ajuntament de Riells i Viabrea, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques excepcionals,  un ajut per a minorar les despeses ocasionades pels aiguats de la tardor de 2018, pels imports següents:
– Per a la retirada de terres en vials i tala d’arbrat caigut o en perill de caure (despeses corrents): 5.176,57,-€
– Per als treballs d’estabilitxació del vessant esllavissat (despeses d’inversió): 23.694,85,-€

ALTRES NOTICIES

Comments are closed.