Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril d’enguany, i en relació a la convocatòria d’ajuts del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, corresponent a l’anualitat 2023, ha atorgat a l’ajuntament de Riells i Viabrea un ajut de 100.519,02,-€, desglossat en els següents conceptes:- Despeses corrents (enllumenat públic): 82.415,15,-€- Despeses culturals: 14.543,85,-€- Actuacions en camins: 1.400,00,-€- Noves tecnologies: 2.160,02,-€”

Los comentarios están cerrados.