Subvenció Pla d’Informació del Parc Natural del Montseny 2023

La Diputació de Girona té com a competència, entre d’altres, la gestió del Parc Natural del Montseny en el territori de la demarcació de Girona, d’acord amb el Pla Especial del Parc del Montseny.

Per aquest motiu, promou juntament amb la Diputació de Barcelona, des del 1985, un pla d’informació i vigilància, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc. Amb el conveni subscrit amb l’ajuntament de Riells i Viabrea, la Diputació de Girona dona suport econòmic a l’ajuntament per cooperar en les tasques d’informació en el Parc Natural del Montseny, durant l’exercici de 2023, tot aportant fins a la quantitat de 9.742,00 €, que corresponen a un màxim del 100 % de les despeses que es generin en aplicació del present conveni. L’Ajuntament, per la seva part,  destina la quantitat esmentada a la contractació laboral de personal que conegui bé el territori del seu terme municipal.

Los comentarios están cerrados.