Tractament herbicida a la zona dels Boscos de la Batllòria

Aquesta setmana procedirem a fer el tractament fitosanitari per regular i eliminar l’aparició de males herbes als carrers i les voreres del municipi, concretament, durant aquests dies es farà la zona dels Boscos de la Batllòria.

Recordem que aquest tractament no és perjudicial per a la salut.

L’herbicida s’aplica directament a la planta i s’absorbeix molt ràpidament. Per tant, tampoc és contraproduent per als animals domèstics.

Us informem que els tractaments herbicides que es fan al municipi es fan amb el producte que té com a nom comercial “Rondup Ultra Plus”, herbicida autoritzat.
Els professionals que en fan l’aplicació tenen el corresponent carnet d’aplicador de productes fitosanitaris. Es fa el registre de totes les aplicacions i tenim l’assessorament de l’empresa Tirogaverd que en fa el seguiment i control.
La composició del Rondup és el glifosat al 36%.
Tenint en compte que només es fa servir per al tractament de males herbes de les voreres, la dosi del producte és baixa i es fa quan la mala herba és petita se’n fan molt pocs anualment.
S’absorbeix ràpidament per la planta un cop s’aplica. El glifosat inhibeix la ruta dels aminoàcids aromàtics dels vegetals, i al ser una ruta exclusiva de les plantes pràcticament no té toxicitat en animals. Sí que ho és per als organismes aquàtics. Es degrada en 22 dies abans de degradar-se en sustàncies no tòxiques.

Los comentarios están cerrados.