CATÀLEG DE SERVEIS

El catàleg de serveis identifica els serveis que presta l’ens locals, i l’article 61 LTC disposa, que els ciutadans tenen el dret de fer propostes d’actuació o millora i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics, i que les propostes i els suggeriments es poden formular  mitjançant la seu electrònica en el formulari habilitat.

Entenem com a servei, l’activitat o conjunt d’activitats que realitza l’administració pública de manera directa o indirecta per satisfer una necessitat d’interès general d’acord amb uns principis i un règim jurídic propi.

Els objectius de la carta de serveis són:

1. Apropar la gestió municipal als ciutadans
2. Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l’Ajuntament
3. Expressar l’esforç de l’Ajuntament per a la millora dels serveis
4. Possibilitat que els ciutadans opinin sobre els funcionament dels serveis municipals

Cada carta de serveis té una breu descripció del servei amb la definició de la seva missió i funcions. També disposa de dades de contacte i accés directe al formulari de queixes i suggeriments de la seu electrònica.

Los comentarios están cerrados.