Concessió de subvenció en espècie de material informàtic 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2024, va prendre l’acord d’atorgar al nostre municipi, una subvenció en espècie consistent en 24 portàtils i monitors, 24 llicències de Microsoft 365 Business Premium i 5 llicències addicionals per a correu i web.

Aquest material anirà destinat a millorar el treball col.laboratiu i el teletreball i ha estat finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation, d’acord amb l’Ordre TER/836/2022 reguladora de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les entitats locals.

Los comentarios están cerrados.