Període exposició al públic de les llistes del cens electoral

Les Llistes del Cens Electoral d’aquest Municipi, vigents durant la celebració de les ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA del dia 12-05-2024, es trobaran en període d’exposició al públic, en les oficines de l’ajuntament, des del dia 25 de març fins el dia 1 d’abril de 2024, ambdós inclosos, a
efectes d’examen i possibles reclamacions.

Los comentarios están cerrados.